HİZMETLERİMİZ

Master Consulting / Türkiye olarak Başlıca Hizmetlerimiz

AB HİBE VE FONLARI

Master Consulting/Turkey olarak uzman ekibimizle Avrupa Birliği Hibe Fonları ile diğer Avrupa Birliği projelerine yönelik proje destek hizmeti sunulmaktadır.

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Banka ve diğer finansal kuruluşlarla (faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketleri) konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

NAKİT YÖNETİMİ

Nakit yönetimi işletmelerin rekabet gücünü artıracağı gibi, büyüme ve yatırımları destelemek için en önemli araçlardan birisidir.

FİNANS İŞLEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Analizi yaparak, şirketin geçmiş dönem performanı ile geleceğe ilişkin projeksiyonarını içeren rapor hazırlamak.

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

İşletmelerin doğru iş planıyla en yüksek verimi elde edecek şekilde faydalanabilmesi için uzman ekibiyle proje desteği sunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Amacı ve Kapsamında firmalara kurumsal KVKK danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

KOBİ TEKNO YATIRIM PROGRAMI

Ar-Ge ve Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yatırımları desteklemektir.

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumları kapsamında değişim ve dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

SAĞLIK TURİZMİ DESTEK PROGRAMI

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip değilseniz firmamız tarafından ”Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Konusunda Kurumlarımıza Danışmanlık hizmeti veriyoruz.

SGK TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

SGK tarafından sağlanan teşvik uygulamalarından tam olarak yararlanılabilmesi için şirketlerimize uzman ve tecrübeli bir ekiple danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK tarafından işletmelerin kullanımına sunulan destek paketlerinden, işletmelerin maksimum seviyede faydalanabilmesi için proje desteği sağlamaktadır.

Master Consulting / Türkiye

Master Consulting / Türkiye

Müşterilerimizle birlikte, şirketlerinin yönetimi ile ilgili etkin büyüme, sermaye ihtiyaçlarını belirleme, doğru projeler üretme, finansal dönüşüm, iş birimi stratejisi ve bölgesel/küresel eğilimlerin ışığında anlık çözümler gibi konularda çalışıyoruz. Ortaklarımız ve uzmanlarımız, hem stratejik hem de rekabetçi pazarları keşfetmeleri açısından gereken tüm deneyime sahiptirler. Uzmanlarımız, finans ve değer yaratma konusunda önde gelen danışmanlardır. Finansal çözümler, portföy stratejisi ve önemli yatırım kararları konusunda ülkenin en değerli kişileriyle birlikte çalışıyoruz; kurumsal stratejinin sermaye piyasası performansıyla ilişkilendirilmesi; yatırımcı iletişimi; birleşme ve satın alma işlemlerinin ve diğer işlemlerin genel stratejiyle tutarlı olmasını sağlamak; ve stratejik durum tespiti incelemeleri ve entegrasyon planlaması konularında uzmanlarımız müşterilerimize destek olmaktadırlar. Uzmanlarımız, müşterilerimizle kurumsal planlama konusunda yardımcı olup, sadece anlık değer ve etki konusunda değil, uzun vadeli sonuçlara da bakış açısı sunmaktadır. Bilgilerini geliştirmek ve tamamlamak, maksimum etkiyi sağlamak ve uygulama ile beceri geliştirmeyi aktif olarak desteklemek için yönetim ve diğer danışmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Master Consulting / Türkiye

Son haberler