MASTER CONSULTING / TÜRKİYE

Neden Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Bir Kanun Çıkarıldı?

Neden Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Bir Kanun Çıkarıldı?

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde bilgi işlem sistemlerinin geldiği nokta itibarıyla bu veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından otomatik yollarlaHakkında daha fazlasını oku Neden Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Bir Kanun Çıkarıldı?[…]

Kişisel Verisi İşlenecek Kişinin Açık Rızasının Alınması

Kişisel Verisi İşlenecek Kişinin Açık Rızasının Alınması

KVK uygulamaları açısından karşımıza çıkan en önemli konulardan birisi açık rıza alınmasıdır. Açık rıza kavramı KVK Kanunun 3. maddesinde “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun çerçevesinde açık rıza; ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadeceHakkında daha fazlasını oku Kişisel Verisi İşlenecek Kişinin Açık Rızasının Alınması[…]

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı çoğunlukla ilgili kişiler nezdinde soyut bir anlam ifade etmektedir. Genellikle konunun muhatpları “kişisel veri alıyoru ama bu veriler üzerinde hiçbir tasarrufta bulunmuyorum” diyerek aslında veri işlemediklerini ileri sürerek Kanun kapsamında olmadıklarını iddia etmektedirler. Peki durum gerçekten öyle mi? Maalesef değil! Kişisel verilerin kaydedilmesi de veri işleme faaliyetinin bir parçası. Veri işlenmesi;Hakkında daha fazlasını oku Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?[…]

Kişisel Veri Ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Ne Demektir?

Kişisel Veri Ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Ne Demektir?

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Kişisel verileri 3 ana unsura ayırabiliriz. Birincisi; gerçek kişiye ilişkin olma özelliğidir. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin veriler kişiselHakkında daha fazlasını oku Kişisel Veri Ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Ne Demektir?[…]