Sağlık Turizminde Fırsatlar Ülkesi Türkiye

Ülkemiz doğal güzellikleri, medikal teknolojik altyapısı, dünyanın dört bir yanına uçuş ağı sunan ulaşım kolaylığı ile hem alternatif turizm hem de medikal turizm için en ideal merkezlerden birisi olarak öne çıkmaktadır.

Sağlık sektöründe gelişen teknolojik altyapısı, sektörün sunduğu kaliteli hizmetin yanı sıra maliyet avantajı ile bekleme süresinin çoğu gelişmiş ülkeden daha iyi olduğu göz önüne alındığında Türkiye’nin sağlık turizminden alacağı payın da artacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

Ülkemizde özellikle estetik operasyonları, diş tedavisi, iç hastalıkları, göz ameliyatları son dönemlerde yoğun olarak hasta kabul eden branşlar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle saç ekimi operasyonlarında MENA bölgesinden olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinden ciddi taleplerin olduğu güncel verilere de yansımış durumda.

Bununla birlikte mevcut durumda ülkemiz dünya medikal turizm pastasından önemli ancak olması gerekenden düşük bir pay almaktadır. Bu kapsamda gerek bu oranımızın artırılması gerekse ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak için tanınırlığımızı artırıcı faaliyetlerde bulunmak, yurt dışında düzenlenen fuarlara organize bir şekilde katılmak ve hasta transferlerinin yoğun olduğu ülkelerde ön tanı merkezleri veyahut irtibat büroları vasıtasıyla görünürlüğümüzü ve bilinirliğimizi arttırmamız oldukça önem arz etmektedir.

Ülkemizin pandemi dönemindeki başarısı göz önüne alındığında sağlık kuruluşlarımızın hedef pazarlara ulaşmasının daha kolay olacağı, dolayısıyla katma değeri oldukça yüksek olan sağlık turizmine ağırlık verilmesinin de en doğru yol olacağı sektör yetkilileri tarafından ifade edilmektedir.

Bu çerçevede sağlık kuruluşlarımızın ve sağlık turizmi acentalarının, sağlık turizmi teşvik ve desteklerinden yararlanmasının kendileri için önemli bir rekabet ve maliyet avantajı sağlayacağı açıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir