İşletmenizde Yaşanan Suistimal Olaylarından Haberdar Mısınız?

Suistimal veya hileli işlemler her düzeyde çalışan kişi veya kişilerin kötü niyetle işletmeyi veya müşterileri aldatarak haksız ve yasadışı bir menfaat sağlaması olarak tanımlanmaktadır. 

Suistimal olaylarında kişi kendine para, mal veya haksız hizmet temin ettiği gibi, karşı taraf açısından da eksik hizmet verme ve eksik ödeme yapma şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu açıdan şirket içinde çalışan tek başına suistimal olayını gerçekleştirebileceği gibi, işletme ile ilgili üçüncü kişilerle de birlikte hareket edebilir.

Uluslararası uygulamalarda suistimal olayları genel olarak üç grupta sınıflandırılmaktadır: yolsuzluk, varlıkların haksız kullanımı ve mali verilerde sahtekarlık. Bu üç grup da sonuç itibarıya işletmenin ve dolayısıyla işletme sahiplerinin menfaatlerini ihlal eden eylemlerdir. Bir taraftan işletmeye mali kayıplar yaşatırken, diğer taraftan da işletme içinde kurumsal yapının erozyona uğramasına neden olmaktadır. Bunun yanısıra işletmenin itibarı açısından da suistimale uğraması çok önemli bir faktördür.

Suistimal olayları ortaya çıkarılması zor konular arasındadır. Esasında günümüzde suistimal olayları çoğunlukla ihbar yoluyla ortaya çıkarılabilmektedir. Bunun dışında ise işletme bünyesinde oluşturulan iç denetim ve kontrol mekanizmaları sayesinde suistimal olayları tespit edilebilmektedir.

Görev tanımlarının, personel yönetimi düzenlemelerinin ve iç denetim faaliyetlerinin olmadığı işletmelerde bu tip zarar verici faaliyetleri ortaya çıkarmak çok zordur. Personelin hesap verme sorumluluğu ve bilincinin tesis edilmesi, kendisinin ve işlemlerinin denetleneceğini bilmesi, işletmede bir iç denetim sisteminin olduğunu bilmesi suistimal riskini azaltacaktır.

Kendi bünyesinde iç denetim birimi oluşturmamış firmaların önünde iki alternatif bulunmaktadır. Birincisi iç denetim birimi oluşturma, ikincisi ise iç denetim hizmetlerinin dönemsel olarak dışarıdan temin edilmesi. Böylece kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılacak ve çalışanlar, yöneticiler, ortaklar ve diğer paydaşlar nezdinde önemli bir farkındalık oluşturulacaktır. Bu hususta disiplin yönetmelikleri başta olmak üzere iç düzenlemelerin oluşturulması da gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir