AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda 750 Bin TL’ye kadar destek alabilirsiniz.

Alabileceğiniz destek alt kırılımları, destek üst limiti ve destek oranı dahil aşağıda detaylı olarak verilmektedir.

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)DESTEK ORANI (%)
Kira DesteğiTeknopark içi30.00075
Teknopark dışı24.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği150.00075*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)300.00075*
Personel Gideri Desteği150.000100
Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100
Proje Geliştirme DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.000  75
Eğitim Desteği10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği20.000
Proje Tanıtım Desteği5.000
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği25.000
  • * Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
  • İhtiyacınıza yönelik hizmetler hakkında bilgi almak için lütfen web sitemizi gözden geçirin veya bizimle iletişim  kurun.