BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Master Counsulting/Turkey olarak gerçek ve tüzel kişilerin banka ve diğer finansal kuruluşlarla (faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketleri) olan ilişkileri kapsamında konusunda uzman kişilerden oluşan geniş bir ekiple danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Bankacılık ve finans mevzuatı her geçen gün değişen ve çok geniş bir uygulama alanına sahip olan bir hukuk dalı olup, güçlü bir kurumsal yapısı olan bankalar karşısında, haklarını yeteri kadar bilmeyen gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmesel ilişkileri düzenler.

Sorunların tespit edilmesinde ve çözüm önerilerinin oluşturulmasında bankacılık hukuku bilgisinin yanısıra, bankacılık ve muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgilere de sahip olunması gerekmektedir.

Bu kapsamda mevzuatı takip eden ve bankacılık uygulamalarını bilen ekibimizle gerçek ve tüzel kişiliklere;

  • Banka ve diğer finansal kuruluşlarla (faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketleri) taraf olunan mali ve hukuk davalarına ilişkin inceleme yapma ve rapor hazırlama,
  • Arabulucuk işlemlerinde teknik inceleme ve görüş bildirme,
  • Banka ve diğer finansal kuruluşlarla (faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketleri) olan her türlü ticari-bireysel işlemlere ilişkin olarak teknik inceleme ve görüş bildirme,
  • Katılım bankacılığı uygulamalarına ilişkin görüş bildirme,
  • Söz konusu kuruluşlar ile BDDK başta olmak üzere başvuru dilekçelerini hazırlama,
  • Hesap işlemlerinin incelenerek, imzalanan sözleşmelere aykırı olarak alınan bedellere ilişkin inceleme,
  • Özellikle kredi başvuru dosyasının hazırlanması ile kredi geri ödemeleri süresince yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin görüş verme,
  • Sorunlu kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin süreçleri takip etme ve başvuru belgelerinin hazırlanması,
  • Bireysel bankacılık hizmetleri (tüketici kredileri, kredi kartları, mevduat hizmetleri vb.) kapsamında yaşanan sorunlar hakkında görüş bildirme

gibi hususlarda Türkiye’nin her yerinde danışmanlık hizmeti verilmekte olup, anılan konularda detaylı bilgi almak için Master Counsulting/Turkey ile iletişime geçmek için bizi arayabilirsiniz.