MASTER CONSULTING / TÜRKİYE

KOBİ’LERDE NAKİT YÖNETİMİ SORUNLARI

KOBİ’LERDE NAKİT YÖNETİMİ SORUNLARI

Ekonomik olarak büyüme ve resesyonların bellirli bir döngü içinde tekrarlanması beklenir. Son 20 yılımıza baktığımızda da global olarak da ulusal olarak da milli hasıladaki artış ve azalışların birbirini takip eden bir grafik oluşturduklarını görüyoruz. Ancak son dönemde bu döngünün daha sık aralıklarla tekrarlandığına şahit oluyoruz. Global likiditenin bozulması, ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları, ticaret savaşları,Hakkında daha fazlasını oku KOBİ’LERDE NAKİT YÖNETİMİ SORUNLARI[…]

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ

Kovid-19 salgını hem sosyal hem de ekonomik olarak tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi. Ekonomik açıdan işçi ve iş verenlerin bu olumsuz ortamdan en alt düzeyde etkilenmesi için hükümet tarafından bir dizi tedbirler alındı. Bu kapsam iş verenler 3 ay süre ile personelini işten çıkaramayacak. İş verenlerin maliyet yönetimi açısından işçileri işten çıkaramamasıHakkında daha fazlasını oku ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ[…]

İşletmenizde Yaşanan Suistimal Olaylarından Haberdar Mısınız?

İşletmenizde Yaşanan Suistimal Olaylarından Haberdar Mısınız?

Suistimal veya hileli işlemler her düzeyde çalışan kişi veya kişilerin kötü niyetle işletmeyi veya müşterileri aldatarak haksız ve yasadışı bir menfaat sağlaması olarak tanımlanmaktadır.  Suistimal olaylarında kişi kendine para, mal veya haksız hizmet temin ettiği gibi, karşı taraf açısından da eksik hizmet verme ve eksik ödeme yapma şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu açıdan şirket içinde çalışan tekHakkında daha fazlasını oku İşletmenizde Yaşanan Suistimal Olaylarından Haberdar Mısınız?[…]

YENİLENEBİLİR ENERJİ DIŞ YATIRIMLARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ  VE AB HORİZON 2020 HİBE PROGRAMI FIRSATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ DIŞ YATIRIMLARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ VE AB HORİZON 2020 HİBE PROGRAMI FIRSATI

fDi Markets verilerine göre yenilenebilir enerji alanında 2016 – 2019 yılları aralığında Avrupa ülkelerinde en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında Türkiye 19 projeyle 7. Sırada yer almıştır. Her ne kadar söz konusu sıralamada proje sayısı bakımından üst sıralarda yer alsak da, toplam dış yatırım miktarının nüfusa oranına bakıldığında Türkiye ancak 18. sırada yer bulabilmiştir.Hakkında daha fazlasını oku YENİLENEBİLİR ENERJİ DIŞ YATIRIMLARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ VE AB HORİZON 2020 HİBE PROGRAMI FIRSATI[…]

Sağlık Turizminde Fırsatlar Ülkesi Türkiye

Sağlık Turizminde Fırsatlar Ülkesi Türkiye

Ülkemiz doğal güzellikleri, medikal teknolojik altyapısı, dünyanın dört bir yanına uçuş ağı sunan ulaşım kolaylığı ile hem alternatif turizm hem de medikal turizm için en ideal merkezlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Sağlık sektöründe gelişen teknolojik altyapısı, sektörün sunduğu kaliteli hizmetin yanı sıra maliyet avantajı ile bekleme süresinin çoğu gelişmiş ülkeden daha iyi olduğu göz önüneHakkında daha fazlasını oku Sağlık Turizminde Fırsatlar Ülkesi Türkiye[…]

Sağlık Turizmi ve Geleceği

Sağlık Turizmi ve Geleceği

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgınından dolayı herkesin hayatı alt üst olmuş durumda. Bir yandan sosyal izolasyona dikkat edilerek evden çalışmalar yapılıyor diğer yandan faaliyet gösterdiğiniz iş kolu üzerinde ileriye dönük planlamalar yapılmaya devam ediliyor. İnsan hayatının ve dolayısıyla sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren bu hastalık sağlık hizmetlerineHakkında daha fazlasını oku Sağlık Turizmi ve Geleceği[…]

Firmaların Kvkk Konusunda Geleneksel Bakış Açısını Değiştirmesi Gerekiyor

Firmaların Kvkk Konusunda Geleneksel Bakış Açısını Değiştirmesi Gerekiyor

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte mevzuatımızda ve uygulamada birçok önemli adım atıldı. Bu konuda özellikle kurumsallaşmış firmalarımız gerekli önlemleri aldılar. Yapısal değişimleri gerçekleştirdiler ve hepsinden önemlisi gerek firma sahipleri gerekse firma çalışanlarında kişisel verilerin mahremiyeti ile ilgili farkındalıkları oluşmaya başladı. Ancak büyük bir çoğunluğu oluşturan kesim var ki geleneksel bakış açısındanHakkında daha fazlasını oku Firmaların Kvkk Konusunda Geleneksel Bakış Açısını Değiştirmesi Gerekiyor[…]

Neden Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Bir Kanun Çıkarıldı?

Neden Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Bir Kanun Çıkarıldı?

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde bilgi işlem sistemlerinin geldiği nokta itibarıyla bu veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından otomatik yollarlaHakkında daha fazlasını oku Neden Kişisel Verileri Korumaya Yönelik Bir Kanun Çıkarıldı?[…]

Kişisel Verisi İşlenecek Kişinin Açık Rızasının Alınması

Kişisel Verisi İşlenecek Kişinin Açık Rızasının Alınması

KVK uygulamaları açısından karşımıza çıkan en önemli konulardan birisi açık rıza alınmasıdır. Açık rıza kavramı KVK Kanunun 3. maddesinde “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun çerçevesinde açık rıza; ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadeceHakkında daha fazlasını oku Kişisel Verisi İşlenecek Kişinin Açık Rızasının Alınması[…]