FİNANS İŞLEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Master Consulting, Ab Hibe Ve Fonları, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı, Finans İşlemleri Danışmanlığı, Kalkınma Ajansı Destekleri, Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti, Kobi Teknoyatırım Programı, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Sağlık Turizmi Destek Programı, Sgk Teşvik Danışmanlığı, Tübitak Destekleri, Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Master Counsulting / Turkey olarak şirketlere konusunda uzman kişilerden oluşan geniş bir ekiple finansal durum analizi yaparak, şirketin geçmiş dönem performanı ile geleceğe ilişkin projeksiyolarını içeren rapor hazırlanmaktadır.

Firmaların finansal durumlarının gerçeği göstermesi ile analiz edilebilmesi, hem işletmenin devamlılığı hem de yeni yatırımların yapılması açısından önemlidir. Bu kapsamda şirket içinde hazırlanan mevcut raporların nicel ve nitel olarak yeterliliği, raporların doğruluğu ve amaca uygunluğu gibi konularda denetimler yapılmaktadır. Eksik görülen hususlarda yeni görev tanımları oluşturulmakta ve şirket yönetiminin ihtiyacı olan finansal raporlara ilişkin formatlar belirlenmektedir.

Ayrıca raporlama işlemlerine ilişkin iş akış süreçleri ve prosedürler yazılı hale getirilerek kurumsal yapı güçlendirilmektedir.

Finans ve yönetim konularında uzman ekiplerimizce sunulan hizmetler kapsamında;

• Şirketinizde muhasebe ve finans sisteminin kurulması veya yeniden yapılandırılması,
• Şirket ortakları ile üst yönetimin ihtiyacı olan raporlama sisteminin oluşturulması

gibi temel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.