İÇ DENETİM

İç Denetim Faaliyetleri şirketlerin faaliyet anında izlemeleri gereken süreç ve yasal yükümlülükler ile birimlerinin hedeflere veya prosedürlere uygunluk denetiminin kendi kaynaklarıyla tespit etmesidir. Ancak bu faaliyeler uzman ve tecrübeli denetim personeli tarafından yapılması gerekir. Eğer İşletmeniz bünyesinde iç denetim personeli istihdam etmiyorsanız, Master_İçDenetim bölümümüz tarafından verilen İç Denetim Danışmanlık Hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 • İşletme Nezdinde İç Denetim Birimi Kurulması,
 • İç Düzenlemelere Uygunluk Denetimi,
 • Muhasebe Denetimi,
 • Personel Yönetimi Faaliyetleri Denetimi,
 • Raporlama ve İşletme Sistemlerinin Denetimi,
 • Suistimal Denetimi,
 • Süreç Denetimi,
 • Stok ve Demirbaş Sayımı Denetimi,
 • Kurumsal Risk Analizi,
 • Periyodik Departman Denetimi,
 • İşletme İçi Soruşturma.

Master_İçDenetim bölümü tarafından yapılan denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanan Rapor işletme Yönetim Kuruluna sunulur. Tespitlerin düzeltilmesine ilişkin olarak yol haritası çıkartılır ve belirlenen takvim sonrasında tespitlerin giderilip giderilmediği tekrar kontrol edilir.