KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Master Consulting, Ab Hibe Ve Fonları, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı, Finans İşlemleri Danışmanlığı, Kalkınma Ajansı Destekleri, Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti, Kobi Teknoyatırım Programı, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Sağlık Turizmi Destek Programı, Sgk Teşvik Danışmanlığı, Tübitak Destekleri, Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Master Counsulting/Turkey olarak şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumları kapsamında değişim ve dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik olarak 4 ana temel çerçevesinde sunulan hizmetler bütünüdür. Bunlar;

• Risk Analizi
• İş Modeli ve karlılık analizi
• Mali Bünye Dayanıklılık Analizi
• Organizasyon Yapısı
• İç Denetim Faaliyetleri
• Swot analizi

olarak sıralanmaktadır.

Risk analizleri kapsamında şirketin karşı karşıya olduğu riskler tanımlanmakta, söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin politikalar geliştirilmektedir.

Mali Bünye Dayanıklılık Analizi çerçevesinde ise şirketin mali güç dayanıklılığı incelenerek, şirketin kurumsal hedefleri ile mali bünyesi arasındaki ilişkiler test edilmektedir.

Şirketin görev tanımları, iş akışları ve prosedürleri, yönetim ve karar alma süreçleri incelenerek organizayon yapısına ilişkin sorunlar tespit edilmekte ve öneri raporu hazırlanmaktadır. Söz konusu raporda yer alan hususların yerine getirilmesine ilişkin olarak ayrıca gözden geçirme hizmetleri verilmektedir.

Kurumsal yönetim danışmanlığı kapsamında ekibimizce şirket içi düzenlemelere, şirket politikalarına, muhasebe işlemleri başta olmak üzere tüm faaliyetleri kapsayan iç denetim işlemleri gerçekleştirilmektedir.