KURUMSAL

MASTER CONSULTING / TÜRKİYE

Müşterilerimizle birlikte, şirketlerinin yönetimi ile ilgili etkin büyüme, sermaye ihtiyaçlarını belirleme, doğru projeler üretme, finansal dönüşüm, iş birimi stratejisi ve bölgesel/küresel eğilimlerin ışığında anlık çözümler gibi konularda çalışıyoruz. Ortaklarımız ve uzmanlarımız, hem stratejik hem de rekabetçi pazarları keşfetmeleri açısından gereken tüm deneyime sahiptirler.

Uzmanlarımız, finans ve değer yaratma konusunda önde gelen danışmanlardır. Finansal çözümler, portföy stratejisi ve önemli yatırım kararları konusunda ülkenin en değerli kişileriyle birlikte çalışıyoruz; kurumsal stratejinin sermaye piyasası performansıyla ilişkilendirilmesi; yatırımcı iletişimi; birleşme ve satın alma işlemlerinin ve diğer işlemlerin genel stratejiyle tutarlı olmasını sağlamak; ve stratejik durum tespiti incelemeleri ve entegrasyon planlaması konularında uzmanlarımız müşterilerimize destek olmaktadırlar.

Uzmanlarımız, müşterilerimizle kurumsal planlama konusunda yardımcı olup, sadece anlık değer ve etki konusunda değil, uzun vadeli sonuçlara da bakış açısı sunmaktadır. Bilgilerini geliştirmek ve tamamlamak, maksimum etkiyi sağlamak ve uygulama ile beceri geliştirmeyi aktif olarak desteklemek için yönetim ve diğer danışmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Ayrıca müşterilerimize finansal çözümler dışında bir çok alanda önemli hizmetler veriyoruz;

• Liderlik: Liderlik davranışlarını iyileştirmek için müşterilerle birlikte çalışıyoruz. Liderlik etme konusunda müşterilerimizle uyum içinde çalışırız, dinamik ve etki odaklı en uygun başarı setini belirleriz.

• Performans dönüşümü: Dönüşüm, kurumun kalbine ve zihnine derinlemesine nüfuz eden ve önemli ölçüde daha yüksek düzeyde iş performansı ve sağlık sağlayan temel bir değişikliktir. Kısa ve uzun vadeli performanstaki değişimi yönlendirmek için finansal kuruluşların hırs, kolektif inanç, davranış, kültür, yetenekler, sistemler ve süreçlerde sürdürülebilir değişiklikler yapmasına yardımcı oluyoruz.

• Örgütsel tasarım: Bir kuruluşun yapısını değiştirmenin son derece yıkıcı olduğunu kabul ederek, müşterilerle tasarım faydaları üzerinde ancak faydaları önemliyse çalışırız. Yeniden tasarımın potansiyel değerini teşhis ederek başlıyoruz ve daha sonra performansı ve sağlığı en etkili şekilde yönlendirecek unsurlara odaklanıyoruz.

• Birleşme yönetimi ve entegrasyon: Müşterilerin, her iki şirketten daha yüksek performans ve daha yüksek ivme ile birleşik bir şirket oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.