NAKİT YÖNETİMİ

Firmalarımızın krizlere karşı dayanıklılıklarını artırması, verimli bir finans yapısı kurmalarına ve nakit akışlarını takip etmeleri gerekmektedir. Nakit yönetimi işletmelerin rekabet gücünü artıracağı gibi, büyüme ve yatırımları destelemek için en önemli araçlardan birisidir.

Kar edemeyen veya satışlarını artıramayan firmalara nazaran, nakit akışlarını iyi yönetemeyen firmaların iflasa sürüklendikleri durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır.

Master Consulting/Turkey olarak finans ve mali işler tecrübelerimiz ışığı altında sizlere nakit yönetimi desteği vermekteyiz. Bu çerçevede;

  • Mevcut Nakit Akım Durumu Analizi
  • Nakit Yönetimine İlişkin Prosedür, Görev Tanımları Ve Politikaların Hazırlanması
  • Uygulamaya İlişkin Denetimler Yapılması
  • Likidite Acil Durum Politikasının Hazırlanmas
  • Kamu Finansal Destek Paketlerine Başvuru İşlemleri
  • Nakit Akım İşlemlerine İlişkin Raporlama Sisteminin Kurulması
  • Faaliyetlerden Elde Edilen Ve Ödenen Nakitlerin Vade Analizi
  • Banka Ve Diğer Finansal Kuruluşlarla (Faktoring-Leasing) İlişkilerinin Yönetilmesi
  • Kur Riski Analizi
  • Sorunlu Alacak Tahsilat Sisteminin Kurulması