SAĞLIK TURİZMİ DESTEK PROGRAMI

Master Consulting, Ab Hibe Ve Fonları, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı, Finans İşlemleri Danışmanlığı, Kalkınma Ajansı Destekleri, Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti, Kobi Teknoyatırım Programı, Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Sağlık Turizmi Destek Programı, Sgk Teşvik Danışmanlığı, Tübitak Destekleri, Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip değilseniz firmamız tarafından ”Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” Konusunda Kurumlarımıza Süreç İle İlgili Bütün Aşamalarda Danışmanlık Vermekte Ve Belge Almanız Konusunda Bütün Süreci Yürütmekteyiz.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan ve Sağlık turizmi yapan şirketlerimize T.C Ticaret Bakanlığı tarafından aşağıda detayları belirtilen destekler verilmekte olup, şirketinizin bu desteklere ulaşmasında alanında uzman ekibimiz tarafından kapsamlı danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Peki hangi destekler var diyorsanız buyurun;

 1. Yurtdışında Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği

Yurtdışında açılan kuruluş ve ofislerin kiralarının %60’ına Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Üstelik 10 farklı birime kadar bu desteği alabilirsiniz.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 120.000 USD (Birim başına)

Destek Oranı     : %60-70

Destek Süresi    : 4 Yıl

 • Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik yapılan aşağıdaki reklam tanıtım desteklerine ilişkin ödemelerin %60 Bakanlık tarafından 4 yıl boyunca geri ödemesiz hibe desteği verilir.

 • TV ve radyo reklamları
 • Basılı tanıtım
 • Web sitesi tasarımı
 • Sosyal medya reklamları (Facebook, instagram, Google, influencer vb.)
 • İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtımlar
 • Diğer tanıtım harcamaları (katalog, eşantiyon vb.)

Destek Üst Sınırı : Yıllık 400.000 USD

Destek Oranı      : %60-70

Destek Süresi     : 4 Yıl

 • Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtdışında firmaya ait markanın korunması için yapılan “Marka Tescili” başvuru ücretlerinin %50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Üst Sınırı  : Yıllık 50.000 USD

Destek Oranı       :  %50-60

Destek Süresi      :  4 Yıl

 • Yurtdışı Müşterileri ve Rakipleri Tanıma için Pazar ya da Sektör Araştırma Desteği

Hazırlatılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin yapılan ödemelerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Üst Sınırı : 200.000 USD

Destek Oranı      : %60 (Şirketler)

 • Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60’ına Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Üst Sınırı : 200.000 USD

Destek Oranı      : %60

 • Uluslararası Pazarlara Yönelik Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerine geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Üst Sınırı : 200.000 USD

Destek Oranı      : %50

 • Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

Sağlık turizmi sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri desteklenmektedir.

Destek Miktarı   : 100.000 USD (Yıllık)

Destek Oranı     : %50

Süresi               : 4 Yıl

 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen;

Kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderlerinin %50’sine Bakanlık tarafından geri ödemesiz hibe desteği verilir.

Destek Miktarı     : 50.000 USD (Belge başı 5.000 USD)

Destek Oranı       : %50

 • Tercümanlık Hizmetleri Desteği

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları

Tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar

Destek Miktarı  : 50.000 USD

Destek Oranı    : %50

Süresi              : 4 Yıl

 1.  Yurt Dışından Getirilen Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi

Havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere;

Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları,

Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı

desteklenir.

Destek Miktarı   : 50.000 USD

Destek Oranı     : %50

Süresi               : 4 Yıl

 1.  Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

Katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Destek Üst Sınırı : 15.000 USD (Etkinlik Başı)

Destek Oranı      : %50-70

Detaylı bilgi için lütfen şirketimizle iletişime geçiniz.